Saturday, February 19, 2011

Tugasan 1

Soalan 1

Apakah kepentingan memahami peraturan berbahasa dalam menulis?

Memahami peraturan berbahasa dalam menulis adalah sangat penting kerana ia dapat menunjukkan identiti dan status seseorang itu. Jika peraturan berbahasa tidak dipatuhi, orang ramai akan memandang rendah terhadap status dan identiti penulis. Malahan, jika peraturan berbahasa tidak dipatuhi, pembaca mungkin akan menganggap apa yang ditulis oleh penulis adalah tidak penting dan sekadar main-main sahaja.

Soalan 2

Perlukah kesemua genre penulisan mamatuhi peraturan berbahasa?

Pada pendapat saya, hanya penulisan tertentu sahaja yang perlu mematuhi peraturan berbahasa. Sebagai contoh, apa jua penulisan yang berbentuk formal haruslah mematuhi peraturan berbahasa. Penulisan berbentuk tidak formal seperti sistem pesanan ringkas dan berbalas komen di laman sosial tidak perlu mematuhi peraturan berbahasa. Hal ini adalah kerana ia akan mewujudkan jurang antara penulis. Oleh yang demikian, adalah sangat penting bagi seseorang penulis untuk mengklasifikasikan antara penulisan formal dan tidak formal.

Soalan 3

Adakah bahan-bahan penulisan kini mematuhi peraturan berbahasa?

Bahan-bahan penulisan seperti majalah kini dilihat kurang mematuhi peraturan berbahasa. Hal ini mungkin kerana gaya bahasa pada masa kini lebih bercorak santai dan penulis mahukan pembaca untuk lebih tenang dan santai ketika membaca tanpa menjadikan bahan bacaan itu sesuatu yang sarat. Namun begitu, bahan bacaan seperti akhbar dan artikel masih lagi mematuhi peraturan berbahasa .

No comments:

Post a Comment